Kişisel Veri ve Bilgi Güvenliği Politikası

NFC FAYDASIÇOK İNŞAAT, bilgi sistemleri aracılığıyla ya da fiziksel olarak işlediği, kendine veya paydaşlarına ait olan kurumsal ve kişisel veriyi üst düzey değerli bir varlık olarak kabul eder. Kurumsal ve kişisel bilgileri barındıran bilgi sistemlerini ve fiziki iş alanlarını tehditlerden, etkili bir şekilde ve sürekli olarak korur.

NFC FAYDASIÇOK İNŞAAT veya tedarikçileri tarafından işlenen kişisel veriler dahil olmak üzere her tür bilginin sadece yetkili kişiler tarafından amacına uygun kullanılması, eksiksiz ve doğru olarak saklanması, gerektiğinde kullanıma hazır olması ve doğru zamanda ve şekilde imha edilmesi tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğudur.

Kişisel veri ve bilgi güvenliğinin sağlanması ile NFC FAYDASIÇOK İNŞAAT’ın sistemsel güvenlik zafiyetinden kaynaklı maddi ve manevi zararlardan, olası yasal cezalardan korunması ve bunların olası etkilerinin azaltılması hedeflenir.

Yetki ve sorumlulukları ne olursa olsun tüm NFC FAYDASIÇOK İNŞAAT çalışanları ve NFC FAYDASIÇOK İNŞAAT ile çalışan tüm iş ortakları, NFC FAYDASIÇOK İNŞAAT Kişisel Veri ve Bilgi Güvenliği Politikası’na ve NFC FAYDASIÇOK İNŞAAT yönetimi tarafından yayımlanmış olan tüm kurumsal politika, prosedür ve yönergelere uymak zorundadır. NFC FAYDASIÇOK İNŞAAT’ın bilgi sistemlerine ve işlediği kişisel veriler ile kurumsal bilgilerine erişimi olan tüm iş ortakları ve bu iş ortaklarının personelinin, NFC FAYDASIÇOK İNŞAAT tarafından tanımlanan kişisel veri ve bilgi güvenliği genel ilke ve esaslarına uymaları ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır.

NFC FAYDASIÇOK İNŞAAT Yönetimi tüm çalışanlarından ve paydaşlarından aşağıda belirtilen hususlara özen göstermesini bekler;

  • Her birim yöneticisinin sorumlu olduğu birimin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde faaliyetini sürdürmesi,
  • Kişisel veri işleme envanterlerinin ve VERBIS kayıtlarının güncel tutulması,
  • Kurumsal güvenlik politika ve prosedürlerine uygun hareket edilmesi,
  • NFC FAYDASIÇOK İNŞAAT’ın işlediği kişisel verilerin, ancak ve ancak kanunlarda öngörülen amaçlar ya da NFC FAYDASIÇOK İNŞAAT’ın hukuka uygun işleme amaçları doğrultusunda işlenmesi,
  • Kişisel Verilerin Korunmasına yönelik risk değerlendirme çalışmalarının sürdürülmesi,
  • Kişisel ve kurumsal veri ihlallerinin vakit kaybetmeden NFC FAYDASIÇOK İNŞAAT Yönetimi’ne bildirilmesi.

NFC FAYDASIÇOK İNŞAAT Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, bilgi sistemlerinin güvenliğini tanımlayan politika ve prosedürlerin işlevsel sahibi olarak, bunların şirket içinde doğru şekilde uygulanmasından sorumludur. Tüm şirket çalışanları bu yönergeler paralelinde çalışacağını taahhüt eder. Birim yöneticileri kişisel veri ve bilgi güvenliği politika ve prosedürlerine uyumun sağlanması için kendi birimlerinde gerekli tedbirleri almak ve faaliyetleri izlemekten birinci derece sorumludur.

NFC FAYDASIÇOK İNŞAAT kurumsal olarak bilgi güvenliği ve gizlilik ile ilgili uygulanabilir şartları karşılayacağını ve sürekli olarak iyileştireceğini taahhüt eder.

NFC FAYDASIÇOK İNŞAAT’ın kişisel veri işleme amaçlarının ve yöntemlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumluluk sağlaması, itibarımızın korunmasına ve işimizin başarısının devamlılığının sağlanmasına destek olacaktır.Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.